november 2013

Vimsen lander alltid

Min lekne iver etter å reise har forandret seg med årene.Jeg har fått et svært ambivalent forhold til det å reise mer enn strengt tatt nødvendig.Miljøaspektet er en svært viktig årsak til det.I dag...
hits